Автобусны үйлчилгээ

Манай сургуулиуд сурагчиддаа сургууль гэрийнх нь хооронд түргэн шуурхай, аюулгүй зорчих боломжоор хангах үүднээс аюулгүй байдлыг хангасан автобусаар нийт 5 чиглэлд үйлчилж байна. Бидний гэрээтэй ажилладаг автобус болон түүний жолооч нар нийтийн болон сурагч тээвэрлэх стандарт, нормуудыг хангаж буй эсэхийг тогтмол шалган, баталгаажуулдаг болно.

Сурагчид Улаанбаатар хотын 3 маршрут, Өлгий хотын 2 маршрутаас сонгон үйлчлүүлэх боломжтой.

Автобусны маршрут

Жолооч & тээврийн хэрэгсэл