АЛСЫН ХАРАА

Гэрэлт ирээдүйг цогцлоон бүтээгч, чөлөөт сэтгэлгээтэй, шинийг эрэлхийлэгч, оюуны өндөр чадамжтай, технологийн өрсөлдөөнд бэлэн, ёс суртахуунтай, бүтээлч иргэдийг бэлтгэх шилдэг туршлагад суурилсан, чанартай боловсрол олгох тэргүүлэгч байгууллага болоход оршино.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид зорилго тэмүүлэлдээ бат хөтлөгдсөн, тасралтгүй суралцах эрмэлзэлтэй иргэдийг бэлтгэж, хурдацтай өөрчлөгдөж буй нийгэмд дасан зохицох чадвартай сурагчдыг төлөвшүүлэх цогц, дэвшилтэт сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аюулгүй, ээлтэй, тав тухтай орчныг бүрдүүлж мэргэжлийн, чадварлаг хүний нөөцөөр ханган ажиллана.

УРИА

Сайн Боловсрол – Сайхан Ирээдүй

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хүндлэл, Хариуцлага, Шударга