Улаанбаатар-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
Улаанбаатар-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
Улаанбаатар-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1 П.Мөнх-Оргил 9D "Нийслэл-Алт Улс-Хүрэл" Биологи
2 Н.Содбаяр "Нийслэл-Мөнгө Улс-Хүрэл" Биологи
3 Н.Буяннэмэх 12С Нийслэл-Хүрэл Биологи
4 А.Норжмаа 10А Улс-Хүрэл Биологи
5 С.Арманбек 11В Нийслэл-Хүрэл Математик
6 Б.Танан 10В Нийслэл-Хүрэл Физик
7 Б.Энэрэлт 12А Нийслэл- Хүрэл Орос хэл
8 А.Энх-Учрал Нийслэл- Мөнгө Орос хэл
9 П.Алексей Багш Орос хэл
10 А.Чингүүн 12В Нийслэл-Хүрэл Монгол хэл
11 Ө.Ганчимэг Багш Монгол хэл
12 Э.Энх-Эрдэнэ 12А "Нийслэл-Алт Улс-Мөнгө" Түүх
13 Т.Халиунжаргал Багш Түүх
14 Б.Номин-Эрдэнэ Нийслэл-Алт Нийгмийн ухаан
15 С.Энхнаран Багш Нийгмийн ухаан
16 Э.Энхбаяр 9D "Нийслэл-Алт Улс-Хүрэл" Хими
17 С.Ганболд 10А Нийслэл-Алт Хими
18 П.Цэлмүүн 9D "Нийслэл-Хүрэл Улс-Мөнгө" Хими
19 Г.Зулмишээлт 9D "Нийслэл-Мөнгө Улс-Мөнгө" Хими
20 Г.Цэлмэг 12С "Нийслэл-Хүрэл Улс-Мөнгө" Хими
Улаанбаатар-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ДАРХАН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ДАРХАН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ДАРХАН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ДАРХАН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ОРХОН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ОРХОН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ОРХОН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
ОРХОН-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
БАЯН-ӨЛГИЙ-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
БАЯН-ӨЛГИЙ-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
БАЯН-ӨЛГИЙ-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2
БАЯН-ӨЛГИЙ-Эмпати сургуулийн нийслэл, улсын олимпиадад амжилт гаргасан багш, сурагчдын жагсаалт
Овог, нэр Анги Амжилт Хичээлийн нэр
1
2

U-13 насны мини сагсан бөмбөгийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо

Худалдаа хөгжлийн банкны нэрэмжит U-13 насны мини сагсан бөмбөгийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай сургууль хоёрдугаар байр эзэллээ. Сурагчиддаа баяр хүргэе

12А ангийн сурагч О.Чингүүн оюун ухаан, авьяас чадвараа дайчлан амжилттай оролцож “Тэргүүн байр” эзэллээ.

Нийслэлийн шатрын холбоо, Монголын шатарчдын хобооноос зохион байгуулсан “Нийслэлийн шатрын хобооны тэргүүн дэд дарга Г.Атармаагийн нэрэмжит 2019 оны Улаанбаатар хотын өсвөрийн шатарчдын аварга шалгаруулах тэмцээн”-д манай сургуулийн 12А ангийн сурагч О.Чингүүн оюун ухаан, авьяас чадвараа дайчлан амжилттай оролцож “Тэргүүн байр” …