Баян-Өлгий Эмпати Сургууль

Олон үндэстэн ястны өлгий нутаг болсон Баян-Өлгий аймаг дахь Эмпати сургууль 1994-1995 оны хичээлийн жилд анх тулгын чулуугаа тавьсан түүхтэй билээ. Тус сургууль нь сургалтаа монгол, англи хос хэлээр явуулан мэргэжлийн болон заах аргын ур чадвар сайтай, өндөр зэрэгтэй, туршлагатай багш нараас бүрдсэн бүтээлч хамт олонтой. Манай сургууль хичээлийн уужим, саруул анги танхимууд, физик, хими, мэдээлэл зүй, биологи, англи хэлний хичээлийн дадлагын иж бүрэн лабораториуд, проектор, компьютерээр бүрэн хангагдсан.

455
ENROLLED STUDENTS
60
Lessons
255
5 Stars Rating
215
COMPLETE COURSES