Нэр: Ж. Туул

Утас: 11 462610, 88114157

admissions.ub@empathy.edu.mn 

Нэр: Б. Батцэнгэл,  Т. Түшиг-Очир

Утас: 99759294, 95006683

admissions.darkhan@empathy.edu.mn 

НэрС. Биньеэ

Утас: 70352792, 99973060, 94492792

admissions.orkhon@empathy.edu.mn

НэрХалахай Ахмарал

Утас70422608, 99425561

admissions.bu@empathy.edu.mn 

Бүртгэлийн маягтыг цахимаар бөглөхдөө

Дараах материалуудыг онлайнаар хавсаргасан байна.

  • Цээж зураг, төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх (гадаад улсын иргэн бол гадаад паспорт) цахим хуулбар. Элсэгчийн төрсөн он, сар, өдөр овог, нэр, регистрийн дугаарыг баталгаажуулах зорилгоор төрсний гэрчилгээг бүртгэлийн маягтад байршуулах буюу хавсаргана. Файлын хэмжээ 1 мб-ээс ихгүй байна.
  • Эцэг, эх, асран хамгаалагч, хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг бүртгэлийн маягтад байршуулах буюу хавсаргах. Файлын хэмжээ 1 мб-ээс ихгүй байна.
  • Элсэгчийн 500х500 pixel хэмжээтэй өнгөт цээж зургийг бүртгэлийн маягтад байршуулах буюу хавсаргах. Файлын хэмжээ 1 мб-ээс ихгүй байна.
  • Бүртгэлийн хураамжийг төлсөн баримтын хуулбарыг бүртгэлийн маягтад байршуулах буюу хавсаргах. Файлын хэмжээ 1 мб-ээс ихгүй байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилд ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ & ЯРИЛЦЛАГА АВАХГҮЙ БОЛНО.

Элсэлтийн цахим шалгалт, ярилцалгад тэнцээд

Элсэгч дараах материалуудыг нэмж өгнө.

  • Элсэгчийн өмнө сурч байсан сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт, холбогдох бусад бичиг баримт
  • Элсэгчийн эрүүл мэндийн дэвтрийн хуулбар
  • Элсэгчийн вакциний дэвтэр
  • Бусад (шаардлагатай тохиолдолд БСШУЯамнаас тухайн сурагчийн боловсролын үнэлгээ, түвшинг дүйцүүлэн тооцож элсэхийг хүсч буй ангид суралцуулж болохыг тодорхойлсон зөвшөөрөл)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай сургуулиудын бүртгэлийн ажилтнуудтай холбогдож авна уу.