ДАРХАН
ЭМПАТИ СУРГУУЛЬ

1994

онд байгуулагдсан

25 Жил

Туршлага

12:1

Багш, сурагчийн
тооны харьцаа

20-24

анги дүүргэлт

25%

Гадаад багш

27

Монгол багш

Ерөнхий боловсролын Дархан Эмпати  сургууль (ДЭС) нь 1994 онд анх үүд хаалгаа нээсэн бөгөөд Дархан-Уул аймагтаа анхдагч хувийн сургуулийн нэг юм.

12 жилийн сургалттай манай сургууль сургалтаа Монгол, Англи хос хэлээр явуулж байна. 6-10 ангиудын сургалт олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Кембриджийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явагддаг ба мөн Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг мөн хэрэгжүүлдэг.

2019-2020 оны хичээлийн жилд 6-12 дугаар ангиудад нийт 420 гаруй сурагч суралцаж байгаа бөгөөд үндсэн 36 багш (25 хувь нь гадаад багш), 33 ажиллагсадтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сургууль 16511 м2 талбай бүхий хоёр кампустай ба одоогийн байдлаар 174 орчим сурагч сургуулийн дотуур байранд байрлан суралцаж байна.

Сурагчид Англи хэлнээс гадна Герман, Солонгос, Хятад, Япон, Орос хэлний хичээлүүдийг сонгон суралцдаг. Өндөр мэдлэг, туршлага бүхий багш нар, уужим саруул анги танхимд ухаалаг самбар зэрэг дэвшилтэт технологи ашиглан сургалтаа явуулж байна. Манай сургууль хамгийн орчин үеийн мэдээлэл зүй, физик, биологи, химийн болон хэлний лаборатори, кабинетуудад сургалт, практикийг хослуулан заадаг.

Мөн түүнчлэн манай сурагчид номын сан, биеийн тамирын заал, цайны газар бүхий хичээлийн байранд хичээллэж, орчин үеийн тохилог дотуур байр, хурлын танхим болон хоолны газраар үйлчлүүлдэг.

Дархан Эмпати Сургуулийн чанар олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдлөө.

Олон Улсын Чанарыг тодорхойлогч BID байгууллагаас 2017 онд дэлхийн 179 орны хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас “Чанарыг Эрхэмлэгч Байгууллага” шагналд Монгол улсаас Дархан Эмпати Сургуулийг шалгаруулсан юм. Ёслолын үйл ажиллагаа 2017 оны 10-р сард Францын Парис хотноо болж тус арга хэмжээнд сургуулийн удирдлагууд оролцон шагналаа гардан авсан билээ. Энэ амжилтад хүрэхэд хүч хөдөлмөр, сэтгэл зүрхээ зориулан ажилласан нийт багш ажилтан, сурагчдад дахин баяр хүргэж байна.

Манай сургуулийг төгсөгчдийн 50 орчим хувь нь 10 гаруй орны олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн их дээд сургууль, коллежид элсэн ороод байгаа ба дэлхийн шилдэг компаниудад ажиллаж байна.

Төгсөгчдийн 2017-2019 онд элссэн их дээд сургуулиудын жагсаалтыг эндээс харна уу.

Захирал

М. Дашдулам

Дэд захирал

З. Отгон

Сургалтын менежер

Б. Батцэнгэл

Сургалтын менежер

Т. Түшиг-Очир
Э. Сатаров
2002
2004
2004
2018
2005
2007
2007
2009
2011
2011
2012
2012 & 2013
2012
2016
2016
2019

2002

БСШУЯ-ны Улсын хяналтын албаны Хангалттай сайн үнэлгээтэй гэрчилгээ

2004

Дархан-Уул аймгийн Засаг Даргын “Боловсролыг дээдлэгч” өргөмжлөл

2004

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол Соёлын Газрын Шилдэг оюуны хөрөнгө оруулагч өргөмжлөл

2018

Кембриджийн олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг сургалтандаа нэвтрүүлэв.

2005

Монгол улсын шилдэг менежменттэй ТОП сургуулийн өргөмжлөл

2007

БСШУЯ-ны дэргэдэх Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс “Шилдэг үнэлгээтэй сургууль”-иар шалгаруулав.

 

2007

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн “Үндэсний бүтээмж” шагнал, алтан цом дурсгалын бичиг

2009

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол Соёлын Газраас Улсын тэргүүний сургуулийн түвшинд шалгарсан батламж

2011

Дархан-Уул аймгийн шилдэг “Ойжуулагч байгууллага”

2011

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, “Ойн газар”-ын улсын уралдааны II байр

2012

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Биеийн тамир спортын газрын “Улсын тэргүүний биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай” батламж

2012 & 2013

“Best of Mongolia” цахим санал  асуулгад шилдэг дунд сургуулиар шалгарав.

2012

Байгаль орчинд ээлттэй байгууллага

2016

BID буюу Business Initiative Directions (Бизнес Санаачлагын Чиг) байгууллагаас “Дэлхийд чанарыг эрхэмлэгч байгууллага” шагналаар шагнагдав.

2016

“Best of Mongolia”, “Best of best” цахим санал  асуулгад шилдэг дунд сургуулиар шалгарав.

2019

Кембриджийн олон улсын Боловсролын Үнэлгээний газраас Кембриджийн сургалттай сургуулиар батламжлав.

2002
2004
2004
2018
2005
2007
2007
2009
2011
2011
2012
2012 & 2013
2012
2016
2016
2019

2002

БСШУЯ-ны Улсын хяналтын албаны Хангалттай сайн үнэлгээтэй гэрчилгээ

2004

Дархан-Уул аймгийн Засаг Даргын “Боловсролыг дээдлэгч” өргөмжлөл

2004

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол Соёлын Газрын Шилдэг оюуны хөрөнгө оруулагч өргөмжлөл

2018

Кембриджийн олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг сургалтандаа нэвтрүүлэв.

2005

Монгол улсын шилдэг менежменттэй ТОП сургуулийн өргөмжлөл

2007

БСШУЯ-ны дэргэдэх Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс “Шилдэг үнэлгээтэй сургууль”-иар шалгаруулав.

 

2007

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн “Үндэсний бүтээмж” шагнал, алтан цом дурсгалын бичиг

2009

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол Соёлын Газраас Улсын тэргүүний сургуулийн түвшинд шалгарсан батламж

2011

Дархан-Уул аймгийн шилдэг “Ойжуулагч байгууллага”

2011

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, “Ойн газар”-ын улсын уралдааны II байр

2012

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Биеийн тамир спортын газрын “Улсын тэргүүний биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай” батламж

2012 & 2013

“Best of Mongolia” цахим санал  асуулгад шилдэг дунд сургуулиар шалгарав.

2012

Байгаль орчинд ээлттэй байгууллага

2016

BID буюу Business Initiative Directions (Бизнес Санаачлагын Чиг) байгууллагаас “Дэлхийд чанарыг эрхэмлэгч байгууллага” шагналаар шагнагдав.

2016

“Best of Mongolia”, “Best of best” цахим санал  асуулгад шилдэг дунд сургуулиар шалгарав.

2019

Кембриджийн олон улсын Боловсролын Үнэлгээний газраас Кембриджийн сургалттай сургуулиар батламжлав.

1994

онд байгуулагдсан

25 Жил

Туршилга

12:1

Багш, сурагчийн
тооны харьцаа

20-24

анги дүүргэлт

25%

Гадаад багш

27

Монгол багш