Дотуур байр

Сурагчдын дотуур байр нь манай сургуулийн хамгийн том давуу тал юм. 2019-2020 оны хичээлийн жилд, манай сургуулиудын дотуур байранд нийт 151 сурагч байрлан суралцаж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын өрөө, давхрууд тусдаа байна.

Сурагчид дотуур байранд амьдарснаар бие дааж сурах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвар, бусадтай зохицон амьдрах арга ухаанд сурах гээд их олон чадвар эзэмшдэг. Дотуур байранд сурагчдын гэрийн даалгавар хийх, хичээл давтах, хувь хүний хөгжилд анхаарал тавьж, тусалж дэмжиж ажилладаг учир сурагчдын амжилт маш өндөр байдаг. Мөн бүх мэргэжлийн багш нар ээлжлэн дотуур байранд байрлаж хүүхдүүдэд нэмэлт давтлага хичээл заадаг.

Манай цэвэр, тохилог, дулаан дотуур байранд сурагчид өөрийн гэртээ байгаа мэт тав тухтай орчинг бүрдүүлж, бүх шаардлагатай хэрэгцээг хангасан байдаг. Цагийн хуваарьт давтлагын цаг, амрах, тоглох, телевиз үзэх, англи хэлээр кино үзэх цаг зэрэг үйл ажиллагаанууд багтсан байдаг.

Сурагчдын дотуур байр нь манай сургуулийн хамгийн том давуу тал юм. 2019-2020 оны хичээлийн жилд, манай сургуулиудын дотуур байранд нийт 174 сурагч байрлан суралцаж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын өрөө, давхрууд тусдаа байна.

Сурагчид дотуур байранд амьдарснаар бие дааж сурах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвар, бусадтай зохицон амьдрах арга ухаанд сурах гээд их олон чадвар эзэмшдэг. Дотуур байранд сурагчдын гэрийн даалгавар хийх, хичээл давтах, хувь хүний хөгжилд анхаарал тавьж, тусалж дэмжиж ажилладаг учир сурагчдын амжилт маш өндөр байдаг. Мөн бүх мэргэжлийн багш нар ээлжлэн дотуур байранд байрлаж хүүхдүүдэд нэмэлт давтлага хичээл заадаг.

Манай цэвэр, тохилог, дулаан дотуур байранд сурагчид өөрийн гэртээ байгаа мэт тав тухтай орчинг бүрдүүлж, бүх шаардлагатай хэрэгцээг хангасан байдаг. Цагийн хуваарьт давтлагын цаг, амрах, тоглох, телевиз үзэх, англи хэлээр кино үзэх цаг зэрэг үйл ажиллагаанууд багтсан байдаг.

Сурагчдын дотуур байр нь манай сургуулийн хамгийн том давуу тал юм. 2019-2020 оны хичээлийн жилд, манай сургуулиудын дотуур байранд нийт 92 сурагч байрлан суралцаж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын өрөө, давхрууд тусдаа байна.

Сурагчид дотуур байранд амьдарснаар бие дааж сурах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвар, бусадтай зохицон амьдрах арга ухаанд сурах гээд их олон чадвар эзэмшдэг. Дотуур байранд сурагчдын гэрийн даалгавар хийх, хичээл давтах, хувь хүний хөгжилд анхаарал тавьж, тусалж дэмжиж ажилладаг учир сурагчдын амжилт маш өндөр байдаг. Мөн бүх мэргэжлийн багш нар ээлжлэн дотуур байранд байрлаж хүүхдүүдэд нэмэлт давтлага хичээл заадаг.

Манай цэвэр, тохилог, дулаан дотуур байранд сурагчид өөрийн гэртээ байгаа мэт тав тухтай орчинг бүрдүүлж, бүх шаардлагатай хэрэгцээг хангасан байдаг. Цагийн хуваарьт давтлагын цаг, амрах, тоглох, телевиз үзэх, англи хэлээр кино үзэх цаг зэрэг үйл ажиллагаанууд багтсан байдаг.

Сурагчдын дотуур байр нь манай сургуулийн хамгийн том давуу тал юм. 2019-2020 оны хичээлийн жилд, манай сургуулиудын дотуур байранд нийт 110 сурагч байрлан суралцаж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын өрөө, давхрууд тусдаа байна.

Сурагчид дотуур байранд амьдарснаар бие дааж сурах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвар, бусадтай зохицон амьдрах арга ухаанд сурах гээд их олон чадвар эзэмшдэг. Дотуур байранд сурагчдын гэрийн даалгавар хийх, хичээл давтах, хувь хүний хөгжилд анхаарал тавьж, тусалж дэмжиж ажилладаг учир сурагчдын амжилт маш өндөр байдаг. Мөн бүх мэргэжлийн багш нар ээлжлэн дотуур байранд байрлаж хүүхдүүдэд нэмэлт давтлага хичээл заадаг.

Манай цэвэр, тохилог, дулаан дотуур байранд сурагчид өөрийн гэртээ байгаа мэт тав тухтай орчинг бүрдүүлж, бүх шаардлагатай хэрэгцээг хангасан байдаг. Цагийн хуваарьт давтлагын цаг, амрах, тоглох, телевиз үзэх, англи хэлээр кино үзэх цаг зэрэг үйл ажиллагаанууд багтсан байдаг.

Эрэгтэй дотуур байр

Эмэгтэй дотуур байр