ОРХОН ЭМПАТИ СУРГУУЛЬ

        Орхон аймаг дахь Эмпати сургууль нь 1999-2000 оны хичээлийн жилд анх тулгын чулуугаа тавьсан түүхтэй. Тус сургууль нь сургалтаа монгол, англи хос хэлээр явуулдаг бөгөөд мэргэжлийн болон заах аргын ур чадвар сайтай, өндөр зэрэгтэй, туршлагатай багш нар бүхий бүтээлч хамт олон энд ажилладаг.

     Манай сургууль хичээлийн уужим, саруул анги танхимууд, физик, хими, мэдээлэл зүй, биологи, англи, гадаад хэлний хичээлийн дадлагын иж бүрэн лабораториуд, проектор,
компьютерээр бүрэн хангагдсан юм.

455
ENROLLED STUDENTS
60
Lessons
255
5 Stars Rating
215
COMPLETE COURSES