Төгсөгчдийн элссэн их дээд сургуулиуд

Өнөөдрийн байдлаар Эмпати сургуулиудыг 5000 гаруй сурагч төгсөөд байна. Манай төгсөгчид 100 хувь их дээд сургуулиудад элсэн орж, дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн их дээд сургууль, коллежуудад суралцаж байна. Эмпати Сургуулиудын Төгсөгчдийн холбоо, ESAP буюу Гадаадын их дээд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр, college counselors буюу манай сургуулиудын орон тооны мэргэжлийн зөвлөх, зуучлагч багш нарын дэмжлэгтэйгээр жил бүр ойролцоогоор 250 төгсөгч тэтгэлэгтэйгээр гадаадын их дээд сургуулиудад суралцаж байна.

Сүүлийн гурван жилд манай сургуулиудыг төгсөгчдийн элсэн суралцаж буй гадаадын их дээд сургуулиудын хэсэгчилсэн жагсаалт.

Хойд Америк

University of Toronto, CANADA

Howard University, USA

Edmonds Community College, USA

New York University, USA

Georgia Institute of Technology, USA

Baylor University, USA

Auburn University, USA

University of Utah, USA

University of Illinois at Chicago, USA

University of the Pacific, USA

University of Central Florida, USA

University of Dayton, USA

British Columbia Institute of Technology, CANADA

Utah University, USA

Nova Southeastern University, USA

North American University, USA

Arkansas Tech University, USA

Berkeley City college, USA

George Washington University, USA

Whitworth University, USA

North American University, USA

Ази

Pusan National University, SOUTH KOREA

Seoul National University, SOUTH KOREA

Peking University, CHINA

Korea University, SOUTH KOREA

Chinese Culture University, CHINA

Meisei University, JAPAN

University of Tokyo, Japan

Fukuoka College of Business, JAPAN

Inha University, SOUTH KOREA

Kookmin University, SOUTH KOREA

Hebei University, CHINA

Qindao University, CHINA

Kutami University, JAPAN

Kanagawa University, JAPAN

Toyohashi University of Technology, JAPAN

Ala-Too International University, KYRGYZSTAN

Chan Chin University, SOUTH KOREA

Jinan University, CHINA

Northeast Normal University, CHINA

Almaty Management University, KAZAKHSTAN

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, CHINA

Paragon International University, CAMBODIA

Jiamusi University, CHINA

Suleyman Demirel University, KAZAKHSTAN

East China Normal University, CHINA

University of Malaysia, MALAYSIA

Hanyang University, SOUTH KOREA

Hanseo University, SOUTH KOREA

Yonsei University, SOUTH KOREA

Tsinghua University, CHINA

Ritsumeikan Asia Pacific University, JAPAN

Европ

MCK PK (Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, POLAND

University of Debrecen, HUNGARY

Moscow State University of Civil Engineering, RUSSIA

Moscow Institute of Medical and Social Rehabilitation, RUSSIA

University of Finance and Economics, UK

University of Szeged, HUNGARY

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, RUSSIA

WSB University, POLAND

Kraków University, POLAND

Irkutsk State University, RUSSIA

Tomsk State University, RUSSIA

National Aviation University, UKRAINE

Vistula University, POLAND

Moscow State Medical and Dentistry University, RUSSIA

Ivanova State University, RUSSIA

Novasibirsk State University, RUSSIA

Saint Petersburg Electrotechnical University, RUSSIA

Pavlov First State Medical University of Saint Petersburg, RUSSIA

Altai State University, RUSSIA

Peoples’ Friendship University of RUSSIA

University of Manchester, UK

WU Vienna University of Economics and Business, AUSTRIA

Австрали болон бусад орнууд

Adelaide University, AUSTRALIA

University of Canberra, AUSTRALIA

University of Sydney, AUSTRALIA

University of Holmesglen, AUSTRALIA

Манай төгсөгчдийн 2017-2019 оны хооронд элссэн гадаадын их дээд сургууль, коллежиудыг газарзүйн байршлаар хувьчлан харуулбал.